Första hjälpen - utbildning

1:a hjälpen bör alla kunna ge vid oväntade olyckor eller sjukdomstillstånd. Med kunskaper och praktisk träning får du ökad möjlighet att våga ingripa. Inga förkunskaper krävs.
 

Utbildning i första hjälpen L-ABC. Vi går igenom några av våra vanligaste sjukdomar och olycksfall. Livräddande åtgärder – att kunna hjälpa en människa i akut livshotande situation. Vardagstillbud – att kunna ta hand om mindre allvarliga sjukdomstillstånd och skador. Utbildningen varvas med teori och praktik.

Detta ingår i grundutförandet, 3 tim:

 • Bedömning av situationen, platsens säkerhet och personen/personerna

 • Sjukdomsfall och olycksfall

 • Psykiska reaktioner

Utbildningen följer riktlinjerna från Svenska rådet för hjärt- lungräddning. Se längst ner på sidan. Efter genomförd kurs får alla deltagare ett signerat kompetenskort.
 
Tillägg:

 • Vuxen-HLR med hjärtstartare och luftvägsstopp
  Filmbaserad utbildning, 1,5 tim
  instruktörsledd grundutbildning, 2,5 tim

 • Särskilda sjukdoms- och olyckstillbud enligt era behov och önskemål
  Be om en utförlig lista på olika tillbud att lägga till grundutbildningen.

För detaljerad information, priser och anmälan
info@ivera.se     070-570 28 17
Välkommen att höra av dig!


Svenska  rådet för hjärt- lungräddning
Svenska rådet för hjärt-lungräddning, HLR-rådet, är en nationell, ideell organisation med representanter från bland annat sjukvården, skolan, Svenska Röda Korset, Svenska Livräddningssällskapet, Civilförsvarsförbundet och Hjärt- Lungfonden. HLR-rådets arbete bedrivs främst i olika arbetsgrupper.
 
HLR-rådets övergripande mål är att öka överlevnaden för personer som drabbas av plötsligt, oväntat hjärtstopp genom ett optimalt omhändertagande.
 
Utbildningsprogrammen är baserade på internationella riktlinjer från European Resuscitation Council vilka revideras  var 5:e år. De senaste Svenska riktlinjerna kom 2011.
 
Alla Ivera Livslusts HLR-utbildningar följer HLR-rådets riktlinjer.


Gerd Westholm Kjellgren

tel 070-570 28 17        info@ivera.se     www.ivera.se