Hjärt- Lungräddning - utbildningar


Vuxen-HLR med AED hjärtstartare och luftvägsstopp

rundutbildning, inga förkunskaper krävs. Max 12 deltagare per utbildning.
I utbildningen ingår grundläggande hjärt-lungräddning med hjärtkompressioner och inblåsningar, att hantera en AED hjärtstartare och vad vi kan göra vid ett luftvägsstopp, det vill säga när vi sätter i halsen.
 
Utbildningen följer riktlinjerna från Svenska rådet för hjärt- lungräddning. Se längst ner på sidan. Efter genomförd kurs får alla deltagare ett signerat kompetenskort.

Efter genomförd utbildning i Vuxen-HLR med AED hjärtstartare och luftvägsstopputföra ska kursdeltagarna kunna:
- utföra medvetandekontroll
- utföra andningskontroll
- larma 112
- bestämma sig för att använda hjärtstartaren
- starta och ansluta hjärtstartaren
- följa enkla instruktioner från hjärtstartaren
- utföra HLR vid hjärtstopp
- lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
- bedömma skillnaden mellan effektiv hosta/milt luftvägshinder och ineffektiv hosta/allvarligt luftvägshinder
- utföra ryggslag och buktryck på stående eller sittande person med ineffektiv hosta/allvarligt luftvägshinder
- utföra HLR på liggande eller medvetslös person med luftvägsstopp
 
Utbildningar
Grundutbildning - Vuxen HLR med hjärtstartare och luftvägsstopp, instruktörsledd, 2,5 tim med max 12 deltagare.
Repetitionsutbildning - Vuxen HLR med hjärtstartare och luftvägsstopp, instruktörsledd, 2 tim med max 12 deltagare.
 
För detaljerad information, priser och anmälan
info@ivera.se     070-570 28 17
 
Välkommen att höra av dig!


Barn-HLR

Varje dag inträffar olyckor eller olyckstillbud där barn är inblandade. De slutar oftast lyckligt, men olyckor som leder till bestående handikapp eller barns död är alltför vanliga. Ofta är olycksorsaken helt osannolik. Barn är uppfinningsrika, nyfikna och obetänksamma. Vilket litet barn kan motstå att stoppa en färglad leksak i munnen? Bristande livserfarenhet gör att de utsätter sig för stora risker. Det kommer an på oss vuxna att låta barnen göra sina erfarenheter under så säkra föhållanden som möjligt.

Det viktigasdte när det gäller att minska skador, lidanden och död hos barn är att ingripa innan det händer - att förebygga. Därför måste alla som tar hand om och ansvarar för barn lära sig vad man kan göra då olyckan redan har inträffat. Hur får man exempelvis bort ett föremål som täpper till barnets luftväg? Om olyckan är framme kan det leda till andningsstopp och vidare till hjärtstopp om man inte behandlar barnet på rätt sätt.
 
Efter genomförd utbildning i Barn-HLR ska kursdeltagarna kunna

 • Medvetandekontroll

 • Andningskontroll

 • Livstecken

 • Stabilt sidoläge

 • Hjärt- lungräddning

 • Ringa 112

 • Hantera ett barn med luftvägsstopp (satt i halsen)

 
Utbildningen följer riktlinjerna från Svenska rådet för hjärt- lungräddning. Se längst ner på sidan. Efter genomförd kurs får alla deltagare ett signerat kompetenskort.
 
För detaljerad information, priser och anmälan
info@ivera.se     070-570 28 17
 
Välkommen att höra av dig!


D-HLR

Fördjupningsutbildning i HLR med hjärtstartare.
 
D-HLR kursen, HLR med halvautomatiisk defibrillator, är på 4 tim med max 6 deltagare.

Förkunskapskrav:

 • Du skall kunna HLR-teknik enligt HLR-rådets riktlinjer från 2011, d.v.s. bröstkompressioner och inblåsningar. Använd MiniAnne-dockan eller annan docka och instruktionsfilmen för självträning innan du kommer till kursen.

 • Du skall kunna behandla en person med luftvägsstopp enligt HLR-rådets riktlinjer från 2011.

 • Du skall ha läst in kursboken i D-HLR.

 • Du skall ha gjort kunskapsfrågorna i webbutbildningen med godkänt resultat.

Behöver ni/du repetera HLR-tekniken kan ni göra ett tillägg till kursen där vi går igenom HLR-tekniken och ev behandling av luftvägsstopp.
 
Utbildningen följer riktlinjerna från Svenska rådet för hjärt- lungräddning. Se längst ner på sidan. Efter genomförd kurs får alla deltagare ett signerat kompetenskort.
 
För detaljerad information, priser och anmälan
info@ivera.se     070-570 28 17
Välkommen att höra av dig!

Svenska  rådet för hjärt- lungräddning

Svenska rådet för hjärt-lungräddning, HLR-rådet, är en nationell, ideell organisation med representanter från bland annat sjukvården, skolan, Svenska Röda Korset, Svenska Livräddningssällskapet, Civilförsvarsförbundet och Hjärt- Lungfonden. HLR-rådets arbete bedrivs främst i olika arbetsgrupper.
 
HLR-rådets övergripande mål är att öka överlevnaden för personer som drabbas av plötsligt, oväntat hjärtstopp genom ett optimalt omhändertagande.
 
Utbildningsprogrammen är baserade på internationella riktlinjer från European Resuscitation Council vilka revideras var 5:e år. De senaste Svenska riktlinjerna kom 2016.
 
Alla Ivera Livslusts HLR-utbildningar följer HLR-rådets riktlinjer.


Gerd Westholm Kjellgren

tel 070-570 28 17        gerd@ivera.se     www.ivera.se