Utbildning och kompetensbevis


Hälsovetare GIH
Diplom massage GIH
Kompetensbevis instruktör i Hjärt- Lungräddning
Kompetensbevis instruktör i Första Hjälpen

Gerd Westholm Kjellgren

070-570 28 17        gerd@ivera.se     ivera.se